BLOKOVSKA ROBA

Blokovska roba obuhvata proizvode koji zahtevaju različitu vrstu perforacije i numeracije a najčešće se štampaju u formatima A6, A5 i A4.
Pod blokovskom robom podrazumijevamo sve dokumente koje poslovni subjekti koriste u svom poslovanju a grupisani su po 100 ili više listova u jednom knjižnom bloku: dostavnice, povratnice, narudžbenice, putni nalozi, izdatnice, trebovanja, računi, blokovi sa ili bez spiralnog uveza…

Blokovska robe se štampa na samokopirajućim NCR ili na ofsetnim papirima. Povezivanje blokova u cjelini se izvodi klamanjem ili ljepljenjem, perforacija može biti linijska ili rupičasta za cijepanje listova iz bloka, numeracija brojevima ili drugim oznakama.

Blokovska roba  koju mi izradjujemo i za koje Vam možemo ponuditi i usluge dizajna,  mogu biti:

  • Dimenzija-format:  po želji kupca, standardno A4, A5 ili A6;
  • Materijal: samokopirajući NCR ili ofsetni papir gramature od 60 – 100gr;
  • Štampa: offset štampa;
  • Boja: jednobojno, u više boja ili punom koloru;
  • Dorada: perforacija linijska ili rupičasta, klamanje ili ljepljenje, numeracija u jednom ili više primjeraka, ljepljenje presvlake ili tvrđih korica spiralni uvez sa PVC ili metalnom spiralom.

Blokovska_roba